5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince İlçemiz Kaymakamlığında kurulan Etik Komisyonunda görevli üyeler ve iletişim bilgileri aşağıya çıkartılmıştır.
 
                                         
Adı-Soyadı Kurumu-Görevi Komisyondaki Görevi İletişim Bilgileri
Burhan ÇEBİ   Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü BAŞKAN         0542 256 29 85         
Hasan ÖZ İlçe Gıda Tarım ve Hay.Müdürü Üye 0505 506 71 42
Mahmut ERCAN İlçe Tapu Sicil Müdürü Üye 0532 738 31 16
                 
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.