NÜFUS DURUMU

Bozcaada'nın ilk nüfus sayımı Osmanlı döneminde 1831 yılında yapılmıştır. Bu sayımda Ada nüfusunun 1232 olduğu tespit edilmiştir. Cumhuriyet döneminde 1927 yılı nüfus sayımında 1631 olan nüfus, 1985 yılı nüfus sayımında 2030'a yükselmiş ancak 1990 yılı nüfus sayımında 2003'e düşmüştür. 1997 yılı nüfus sayımında 2543, 2000 yılında yapılan son nüfus sayımında 2427, 2007 yılında Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunca yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veri Tabanı çalışmalarında 2276, 2011 yılı toplam nüfus 2354, 2013 yılı toplam nüfus 2643 olup, erkek nüfus toplamı 1.458, kadın nüfus toplamı 1.185' tir.

Kilometre kareye düşen kişi sayısı 65'dir.

İlçe nüfusunun mesleklere göre dağılımını gösterir kesin rakamlar bulunmamakla birlikte nüfusun yaklaşık %20'si işçi, memur ve emekli,%14'ü öğrenci,%1'i ticaret erbabı, %20'si tarımsal faaliyetlerle,%25'i turizmle,%5 balıkçılıkla iştigal eder. Geriye kalan kısmı ise çocuk, ev kadını, işsiz ve yaşlılardan oluşmaktadır.

İlçe nüfusunun yaklaşık olarak %61'i ilköğretim,%17'si ortaöğretim,%11'i yüksek öğretim mezunu,%5'i diplomasız, ,%6'sı okul çağında değildir.

İlçede 15 Rum asıllı Türk vatandaşı yaşamaktadır. Bunun dışında halkın tamamı Müslümandır ve Türkçe konuşur.

İlçe nüfusu yaz aylarında yazlıkçılar ve turistlerle birlikte 10.000'i bulmaktadır.